Bestuur

Kim De Hondt

Afdelingsvoorzitter, lid Arrondissementeel Bestuur, lid Partijraad

Pieter Gielis

Pieter Gielis
Ondervoorzitter

Coralie Claes d'Erckenteel

Secretaris

Gilberte Van den Abbeele

Ere-secretaris

Chris De Meurichy

Penningmeester

Sandra Lauryssen

Communicatieverantwoordelijke

Tim Verresen

Ledenverantwoordelijke

Patrick Jespers

Organisatieverantwoordelijke

Bert Batens

Bestuurslid

Richard Bennett

Bestuurslid

Walter Brat

Bestuurslid

Joanna Brzozowska

Bestuurslid

Diana Celis

Bestuurslid

Louis Christiaensen

Louis Christiaensen
Bestuurslid

Véronique d'Exelle

Véronique D'Exelle
Bestuurslid

John De Groote

John
Bestuurslid

Lieven De Smet

Lieven De Smet
Bestuurslid

Paul De Swaef

Bestuurslid

Maarten De Veuster

Maarten De Veuster
Bestuurslid

Iefke Hendrickx

Iefke Hendrickx
Bestuurslid

Charlotte Klima

Bestuurslid

Sven Lams

Bestuurslid

Marc Lenaerts

Bestuurslid

Walter Mathys

Walter Mathys
Bestuurslid

Kris Oversteyns

Bestuurslid

Katelijne Peeters

Katelijne Peeters
Bestuurslid

Wouter Rombouts

Wouter Rombouts
Bestuurslid

Ilse Stockbroekx

Bestuurslid

Willy Van Camp

Bestuurslid

Nadine Van Mol

Bestuurslid

Christof Victor

Bestuurslid

Lieve Wynants

Lieve Wynants
Bestuurslid

Frank Dehaen

Bestuurslid

Marc Mollekens

Bestuurslid