Maarten De Veuster

Maarten werd geboren in Schoten, is 46 jaar oud, getrouwd met Eef Hendrickx en heeft 2 kinderen: Remco (16) en Judit (14). Van 2007 tot 2012 was hij schepen voor o.a. Jeugd, Lokale economie, Tewerkstelling, Ontwikkelingssamenwerking,… In 2013 werd hij burgemeester. Sinds 1997 is Maarten actief als zelfstandig reisagent in de familiezaak in Schoten. In zijn beperkte vrije tijd is hij actief bij VK Simikos, in het verleden als speler, vervolgens ook als bestuurslid en nog steeds als (hulp)trainer bij de jeugd. Daarnaast is hij spelend lid bij TC Schoten, skiet hij graag, en ook reizen met het gezin en wandelen met de hond bieden een welkome uitlaatklep. Maarten is daarnaast ook (steunend) lid van tal van Schotense verenigingen.

Schoten is een mooie gemeente waar het goed wonen, werken en leven is. De Schotenaar is tevreden, woont graag in zijn gemeente en dit willen we ook zo houden in de toekomst. Maarten wil daarom de dienstverlening naar de burger toe nog verbeteren (ruimere openingsuren gemeentehuis, containerpark langer open op zaterdag, meer digitale mogelijkheden om van thuis uit de nodige documenten te ontvangen, …). Ook veiligheid blijft een prioriteit. Het cameranetwerk rond Schoten moet verder afgewerkt worden. Mobiele camera’s moeten ingezet kunnen worden op plaatsen met veel overlast of sluikstort. We blijven inzetten op het creëren en verstevigen van de buurt- en informatienetwerken (BIN’s). Natuurlijk is en blijft de politie cruciaal in ons veiligheidsbeleid. We moeten verder werken om de beschikbare politiecapaciteit zo efficiënt mogelijk op het terrein in te zetten. En vanzelfsprekend zullen we erop toezien dat nieuwkomers onze waarden en normen onderschrijven en respecteren.

Met de aankoop van de Forumgebouwen, de renovatie van het Gelmelenhof en de noodzakelijke werken aan de waterleiding in de Paalstraat, met daaraan gekoppeld de vernieuwing van onze belangrijkste winkelstraat, krijgen we de kans om ons dorpscentrum klaar te stomen voor de volgende 50 jaar. Dit willen we samen doen met onze burgers en onze handelaars. Ook de nieuwe Hoogmolenbrug biedt ons een kans om de verkeersstromen in de gemeente bij te sturen en zo het sluipverkeer zoveel mogelijk te weren uit onze woonwijken. En ondertussen blijven we natuurlijk verder investeren in nieuwe fiets- en voetpaden.  

Verder wil Maarten ook blijven inzetten op het rijke gemeenschapsleven: de verenigingen zorgen er mee voor dat het in Schoten aangenaam wonen en ontspannen is. Er is de voorbije legislatuur sterk ingezet op cultuur, jeugdbeweging, buitensporten.... We blijven dit doen met tijdens deze legislatuur speciale aandacht voor onze binnensporters. Een derde sporthal moet hun capaciteitsprobleem kunnen oplossen. Met de nieuwe Forumgebouwen en het opwaarderen van het Gelmelenhof zal de cultuur letterlijk een centrale plaats krijgen in onze gemeente. Maarten ijvert voor een modern en uitnodigend centrum met kwaliteitsvolle handelszaken, bereikbaar voor iedereen en met voldoende parkeerplaatsen, zodat inwoners en bezoekers kunnen blijven genieten van het rijke Schotense cultuur- en winkelaanbod.

Maarten werd op 26 mei 2019 verkozen om te gaan zetelen in het Vlaams Parlement.  Hij verdedigt de Schotense belangen (grote mobiliteitsdossiers, ...) nu ook op Vlaams niveau!