Nieuws

Op 10 december 2023

Schotense N-VA’er Silke Kegeleers (28) staat op de 21 ste plaats bij de federale verkiezingen in juni ’24. Dat werd tijdens de partijraad van de N-VA afgelopen zaterdag bevestigd. Zo zal de voorzitter van Jong N-VA Schoten, samen met burgemeester Maarten De Veuster, die vanop de 18 de plaats zal …

Op 24 november 2023

Met droefheid vernemen we het overlijden van Gilberte Van Den Abbeele. De Schotense N-VA afdeling wenst haar familie en naasten veel sterkte toe in deze moeilijke periode. We herinneren ons Gilberte als de immer punctuele, bijzonder goed georganiseerde secretaris van N-VA Schoten. Op een schrijffout …

Op 14 november 2023, over deze onderwerpen: Cultuur

In september maakte huidig schepen Charlotte Klima bekend dat ze naar Antwerpen verhuist en deschepensjerp dus zal doorgeven. Ondertussen is ook haar opvolger bekend: het bestuur van N-VASchoten gaf het vertrouwen aan Christof Victor, een 52-jarige ingenieur die sinds 2019gemeenteraadslid en …

Blikvangers

 • Sas 6 en sas 8 krijgen fiets- en voetgangersbrug

  In Schoten zullen fietsers en voetgangers in de toekomst twee nieuwe bruggen kunnen gebruiken om het kanaal Dessel-Schoten over te steken. De huidige sluisovergangen waren niet meer veilig en werden daarom afgesloten. De Vlaamse Waterweg automatiseert momenteel alle sluisovergangen op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. De bediening van de sluizen gebeurt dan op afstand waardoor er geen sluiswachter meer nodig is. Maar zonder sluiswachter is het niet meer veilig voor fietsers en voetgangers om die sluisdeuren als oversteekplaatsen te gebruiken. De Vlaamse Waterweg heeft dan ook beslist om die sluizen af te sluiten. Maar daardoor moeten zwakke weggebruikers een heel eind om als ze het kanaal willen oversteken. Om hieraan tegemoet te komen, heeft het gemeentebestuur van Schoten 240.000 euro vrijgemaakt om op die twee plekken fiets- en voetgangersbruggen te bouwen. De bruggen komen aan sluis 6, ter hoogte van de Vaartdreef en sluis 8, ter hoogte van de Lariksdreef. "Met de bruggen willen we mensen uit onder meer de wijk Berkenrode een vlotte toegang geven tot de Brechtsebaan of het jaagpad aan de overkant van het kanaal. Dan kunnen ze daar de bus nemen of met de fiets verder rijden zonder dat ze een grote omweg moeten maken", zegt schepen voor openbare werken en mobiliteit Wouter Rombouts (N-VA). De ontwerpen voor de bruggen zijn klaar. Tegen de zomer van 2021 liggen de bruggen er. Bron: vrt-nieuws / radio 2 / 09-09-2020
 • Deze 5 projecten winnen Klimaatkapitaal

  Eind 2019 ging gemeente Schoten op zoek naar inventieve klimaatprojecten in Schoten. Onder de noemer ‘Klimaatkapitaal’ konden burgers, verenigingen of scholen hun projecten indienen en maakten ze kans op een subsidie tot wel 20.000 euro om hun klimaatproject uit te voeren. “Er werden 16 projecten ontvankelijk verklaard. Via een digitaal stemformulier kon elke Schotenaar zijn of haar favoriete project kiezen. Er werd uiteindelijk meer dan 2.000 keer gestemd”, zegt schepen voor Leefmilieu en Duurzaamheid Walter Brat. Ook een expertenjury gaf haar advies. Daaruit werden uiteindelijk deze vijf winnaars gekozen: Insecten- en bijentuin WZC Vordenstein Woonzorgcentrum Vordenstein krijgt 9.485 euro Klimaatkapitaal. Daarmee gaan ze 1.000 vierkante meter bijen- en insectentuin met inheemse planten aanleggen. De groenste school Openluchtschool Sint-Lutgardis gaat met een Klimaatkapitaal van 20.000 euro voor de titel ‘groenste school van Schoten’. Dat wil zeggen: hun verwarmingssystemen en het opwekken van warm water optimaliseren, inzetten op hernieuwbare energie en de openluchtlokalen nog energie-efficiënter maken. Daarnaast zullen ze groenwanden en extra bomen aanplanten én de schoolgronden ontharden. Fruit in de wijk Met 4.000 euro Klimaatkapitaal willen de wijken Donk en Atheneum op verschillende publieke plaatsen fruitbomen, notenbomen en bessenstruiken aanplanten en beheren. Daarnaast willen ze iedereen aanmoedigen om in de eigen tuin ook een fruitboom te planten. Schoten circulair Schoten circulair gaat in de eerste plaats een ‘materialenbib’ uitwerken waar gereedschap kan worden gedeeld. Daarnaast gaan ze op een laagdrempelige manier experimenteren met herstelcafés, workshops en tuin- en keukenateliers. Hiervoor krijgen ze 18.350 euro Klimaatkapitaal. De scholen van Koningshof op de fiets Met 8.165 euro Klimaatkapitaal gaat dit project ervoor zorgen dat ouders en kinderen die zich duurzaam verplaatsen naar school, beloond worden via een digitaal beloningssysteem.
 • Schoten kant zich tegen praktijktesten op huur- en arbeidsmarkt

  De gemeente Schoten heeft zich op de gemeenteraad van 23 juni 2020 gekant tegen het principe van praktijktesten door het gemeentepersoneel om discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt bloot te leggen. Vlaams minister voor Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) spoorde begin juni de lokale besturen aan om via fictieve sollicitaties of telefoongesprekken na te gaan of werkgevers of verhuurders zich niet schuldig maken aan discriminatie. Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele (N-VA) steunde het voorstel niet. Oppositiepartij Vlaams Belang bracht deze Vlaamse materie naar het gemeentelijke beleidsniveau door een toegevoegd agendapunt op de gemeenteraad te laten agenderen, waarin werd gevraagd om de praktijktesten te verwerpen en dit besluit ook aan de Vlaamse Regering te sturen. Dat voorstel werd door N-VA-burgemeester De Veuster overgenomen, mits 2 amendementen: - Het gemeentebestuur is tegen ALLE vormen van discriminatie - Aan een systeem waarbij aan gemeentepersoneel gevraagd wordt om onder valse voorwendselen contact op te nemen met inwoners, wenst de gemeente Schoten niet mee te werken. Dat brengt de vertrouwensband tussen de gemeente en haar inwoners in gevaar. N-VA en Open Vld keurden de N-VA-versie van de tekst goed. Ook oppositiepartijen CD&V en Vlaams Belang stemden voor. Sp.a en Groen steunden het standpunt niet.
 • Van de Verbertstraat naar de Wetstraat!

 • Deelfietsen doen hun intrede in Schoten

  Met de komst van Mobit heeft de Schotenaar vanaf nu ook de mogelijkheid om zich met een deelfiets te verplaatsen !
 • Bekijk hier de N-VA-kandidaten uit onze regio!

  Benieuwd naar de N-VA kandidaten uit Schoten en onze buurgemeenten? Hier kan u een makkelijk overzicht terugvinden.