Nieuws

Op 14 februari 2019, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws

De Schotense N-VA-afdeling heeft sinds woensdag 13 februari een vernieuwd bestuur. Kim De Hondt (31) is de nieuwe afdelingsvoorzitter en voormalig voorzitter, Pieter Gielis (33) werd verkozen tot ondervoorzitter. “Onze afdeling heeft tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen een zeer sterk …

Op 31 mei 2018, over deze onderwerpen: Jeugd, Onderwijs, Gelijke kansen

Op initiatief van Schepen Iefke Hendrickx, bevoegd voor Gelijke Kansen, bindt de gemeente Schoten de strijd aan tegen vervroegde schooluitval. Het aantal jongeren dat vroegtijdig de schoolbanken verlaat, kent de laatste jaren immers een aanzienlijke stijging. De gemeenteraad keurde het budget goed …

Op 31 mei 2018, over deze onderwerpen: Netheid, Openbaar domein, Straten en Pleinen

Op initiatief van N-VA Schoten keurde de gemeenteraad deze avond een ambitieus plan goed om onze straten proper te houden. Sinds 2015 mogen steden en gemeenten geen herbiciden meer gebruiken om onkruid te bestrijden, en dat is maar goed ook. Het milieu, onze gezondheid en de bijen zijn niet gebaat …

Blikvangers

  • N-VA Schoten neemt initiatief tegen hoge schooluitval

    N-VA Schoten neemt initiatief tegen hoge schooluitval

    Op initiatief van Schepen Iefke Hendrickx, bevoegd voor Gelijke Kansen, bindt de gemeente Schoten de strijd aan tegen vervroegde schooluitval. Het aantal jongeren dat vroegtijdig de schoolbanken verlaat, kent de laatste jaren immers een aanzienlijke stijging. De gemeenteraad keurde het budget goed om een samenwerkingsproject op te starten met het Centrum Algemeen Welzijn (CAW) Antwerpen.
  • N-VA Schoten zorgt voor verantwoord sociaal beleid

    De afgelopen vijfenhalf jaar kon de OCMW-raad, waarin onze vijf N-VA-raadsleden zetelen, een groot aantal verwezenlijkingen op zijn conto schrijven!