Bijna 5,7 miljoen euro extra investeringsbudget voor Schoten dankzij Vlaams regeerakkoord

Op 11 oktober 2019, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Financiën, Openbare werken
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Schoten betekent dat concreet 5.692.096 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernam Schotens burgemeester en kersvers Vlaams parlementslid Maarten De Veuster van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-President Jan Jambon.
 
Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien. De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren.
 
‘En investeren in Schoten, dat blijven we volop doen’, bevestigt Maarten De Veuster. ‘Zo worden de plannen voor een grondige facelift van ons centrum (renovatie van het Gelmelenhof en de forumgebouwen) stilaan heel concreet. We hebben de ambitie om een geheel te creëren dat functioneel is voor alle Schotenaren, maar waar ook de volgende generaties nog de vruchten van zullen plukken.’
 
Het prijskaartje dat aan dit project hangt – momenteel ruwweg geraamd op 7,5 miljoen euro – zal dus grotendeels betaald kunnen worden met deze bijkomende Vlaamse middelen.  Dat opent voor N-VA Schoten perspectieven: ook voor de realisatie van andere projecten en ambities blijft er een mooi budget beschikbaar.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is