Sandra Lauryssen

Sandra werd in 1971 in Schoten geboren en woont met haar gezin in wijk Deuzeld. Ze volgde een opleiding graduaat Logistiek/Transport, en werkt in de nutssector (aankoop-overheidsopdrachten). Stilzitten is niet aan haar besteed: u kwam haar waarschijnlijk al eerder tegen als medewerker / voorzitter van de ouderraad van Sint-Eduardus of het Sint-Michielscollege, of als taalbuddy voor cursisten Nederlands. In haar jeugdjaren was ze vrijwilliger bij Hello!Schoten, en ook via het Schotense OCMW en in de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) droeg ze als vrijwilliger haar steentje bij. 

Sandra kijkt ook binnen de gemeentepolitiek graag verder dan onze gemeentegrenzen en het einde van de legislatuur.  Het is onze verantwoordelijkheid om ruimer te durven denken, verbanden te zien, gevolgen en evoluties in te schatten.  Geen slogans te lanceren maar problemen te benoemen en oplossingen uit te werken.  N-VA is een partij met visie, en prioriteit voor het algemeen belang.  Zo wordt de rekening niet naar onze kinderen doorgeschoven. Als inwoner van wijk Deuzeld heeft zij oog voor grootstedelijke problematieken. Een kordate aanpak van plegers van overlast en misdrijven is nodig, maar zij gelooft ook sterk in preventie door in te zetten op wijkwerking en initiatieven om de samenhang tussen de Schotenaren te bewaren: buurtfeesten, BIN, een heringericht Cogelspark als ontmoetingsplaats, stimuleren van handel en horeca, ... 

Met toekomstige projecten als de verdere uitbreiding van de schoolcapaciteit in onze gemeente, het dossier A102 en het verplaatsen van de Hoogmolenbrug moeten we onze eigenheid, de leefbaarheid en veiligheid goed blijven bewaken. 

Verder is Sandra fractieleidster voor N-VA Schoten in de gemeenteraad, en ook communicatieverantwoordelijke van onze afdeling.