Diana Celis

Diana is een jonge vrouw van 65 die openstaat voor uitdagingen. Hoewel haar beroepsleven inmiddels achter haar ligt, is stilzitten nooit een optie geweest. Met een sterke man aan haar zijde die haar in alles steunt, gaat ze vol ambitie en motivatie door het leven, steeds bereid om te leren uit nieuwe ervaringen. 

Bij N-VA Schoten kwam ze terecht in een hecht team met een sterk groepsgevoel, waar eerlijkheid, logisch nadenken, positief denken en doen centraal staan, stuk voor stuk waarden waar Diana zich ten volle in kan vinden.

Sinds 2012 is ze OCMW-raadslid (intussen omgedoopt tot Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst) en afgevaardigde in LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg). Zij is ook lid van de Raad voor Personen met een Handicap en de Locale Advies Commissie.  Diana staat voor een verantwoord, sociaal beleid, waarbij diegenen die hulp nodig hebben, worden geholpen en de voordeelzoekers er onverbiddelijk uit gaan. Elk dossier wordt individueel besproken en afgehandeld, soms streng, soms vol mededogen, ontroerd, vastberaden, geschrokken, ontdaan of alert, maar altijd eerlijk en vooral integer.

Zo wordt kinderarmoede bestreden door de ouders hulp en een traject aan te bieden, waardoor ze de kans krijgen om volwaardig aan de maatschappij deel te nemen en zo uit de armoede te raken. Omdat ze jarenlang de mantelzorg voor haar moeder op zich heeft genomen, liggen ook de vergrijzing en de ermee gepaard gaande problemen haar na aan het hart. 

Diana wil haar kinderen en kleinkinderen graag een mooie toekomst garanderen, een toekomst in een Vlaanderen waar het goed is om te leven. Haar geheim van verandering is dat ze niet vecht tegen wat ze niet kan veranderen, maar haar energie richt op wat ze wil.