Paul De Swaef

Paul is 52 jaar oud en een geboren en getogen Schotenaar. Samen met zijn vrouw An Vissers en hun twee zonen, Alexander en Victor, woont hij in wijk Sint Filippus. Hij behaalde een graduaat boekhouden, postgraduaat financieel en administratief management en 3 executive masters: Supply Chain, Marketing en Internationaal Management. Hij bekleedde tal van internationale functies binnen het financieel, operationeel en algemeen management en is op dit moment operationeel verantwoordelijke.

In zijn vrije tijd tennist, fietst en leest hij graag, en hij brengt ook regelmatig tijd door met familie en vrienden. Hij was lid van Chiro St.-Filippus en KFC Schoten SK en richtte minivoetbalploeg Tic Tac op. Hij zat 3 jaar in het bestuur van KTCS, waarvan 2 jaar als voorzitter. Daarnaast is hij ook lid van VFB (Vlaamse federatie van beleggers) en de Alumni Vlerick business school.

Politiek is voor hem altijd al een droom geweest en in N-VA Schoten vond hij een sterke, aangename, volkse ploeg met een passie, visie en lef. Het gaat goed in Schoten: de gemeente telt verschillende organisaties en sportverenigingen, is financieel gezond en investeert in de toekomst. Maar de wereld verandert snel en we moeten er dan ook over waken dat het over 30 jaar nog even goed gaat, bij voorkeur zelfs beter. Aandachtspunten daarbij zijn de vergrijzing en de bijbehorende intensivering van de zorg, het in stand houden van een evenwichtige demografische mix en vermijden dat mensen in een isolement terechtkomen. Onze inwoners moeten zich hier goed blijven voelen en een gezonde uitvalbasis hebben om te kunnen ontspannen en genieten. Mobiliteit is onmiskenbaar een probleem en we moeten dan ook blijven inzetten op werkgelegenheid in Schoten, de middenstand en kmo’s ondersteunen, nieuwe bedrijven aantrekken, ... Kortom: verder bouwen aan een mooie toekomst. Een veilige thuis in een welvarend Schoten en Vlaanderen.