Wouter Rombouts

Wouter woont samen met Jella Pollie en werd recent vader van een dochter, Julia. Zelf is hij de vierde van zes kinderen en groeide op in Schoten, waar hij schoolliep in Sint-Ludgardis en het Sint-Michielscollege. Van zijn zesde tot 25ste was hij lid van KSA Schoten, waarvan 9 jaar als leider en 3 jaar als bondsleider. In zijn vrije tijd is hij supporter van KFC Koningshof en geniet hij van tuinieren en het vaderschap. Bij het begin van de vorige legislatuur was hij nog actief als zelfstandige, maar hij besliste om voluit voor Schoten te gaan en is nu voltijds schepen.

Hij groeide op in een echt Vlaams nest en was als kind al geïnteresseerd in actualiteit en politiek: mensen helpen en dingen in beweging krijgen, dat drijft hem. Hij gaat geen enkele discussie uit de weg en verdedigt zijn standpunten met vuur. 

Als overtuigd Vlaams Nationalist was zijn keuze voor N-VA vanzelfsprekend: de partij zegt waar het op staat, is niet gebonden aan zuilen en andere belangengroepen en brengt de politiek dichter bij de mensen. In Schoten kwam hij bij N-VA terecht in een snel groeiende, hechte groep met een gemeenschappelijk streefdoel. 

Als schepen voor Openbare Werken bracht hij tal van rioleringsdossiers tot een goed einde en nam hij ook het initiatief voor de vernieuwing van verschillende straten, pleinen en wijken. Voor de toekomst staan o.a. de vernieuwing van de Paalstraat en de Markt, de heraanleg van de Villerslei en de verdere renovatie van al onze belangrijke fietspaden op het programma. Hij wil ook verder inzetten op de parkeerproblematiek in Schoten en bekijken hoe we onze straten proper en onkruidvrij kunnen houden. 

Als schepen voor Jeugd is hij vooral trots op de opstart van het huis van het kind, de oprichting van Tejo, investeringen in nieuwe speeltuinen en de verhoging van de subsidies voor jeugdlokalen. Het aanbod vrijetijdsdiensten werd gebundeld in één brochure rond de Zomer in Schoten. De jeugddienst groeide uit tot een dienst Jeugd en welzijn, die inzet op activiteiten voor onze jongeren, maar ook bijzondere aandacht heeft voor kinderarmoede en schoolbegeleiding. 

Als schepen voor Lokale Economie richtte hij een volwaardige dienst lokale economie op, met de aanwerving van de eerste voltijdse stafmedewerker lokale economie. De invoering van het gratis starterspakket en de organisatie van het netwerkevent voor ondernemers zijn de eerste realisaties van deze nieuwe dienst. 

De komende jaren wil hij het begonnen werk graag afmaken. We staan o.a. voor ingrijpende werken in ons openbaar domein, die bepalend zijn voor hoe onze gemeente er de komende decennia zal uitzien, en daar wil hij zich voor blijven inzetten.