N-VA Schoten neemt initiatief tegen hoge schooluitval

Op 31 mei 2018, over deze onderwerpen: Jeugd, Onderwijs, Gelijke kansen
N-VA Schoten neemt initiatief tegen hoge schooluitval

Op initiatief van Schepen Iefke Hendrickx, bevoegd voor Gelijke Kansen, bindt de gemeente Schoten de strijd aan tegen vervroegde schooluitval. Het aantal jongeren dat vroegtijdig de schoolbanken verlaat, kent de laatste jaren immers een aanzienlijke stijging. De gemeenteraad keurde het budget goed om een samenwerkingsproject op te starten met het Centrum Algemeen Welzijn (CAW) Antwerpen. 

Studies wijzen uit dat er een verband bestaat tussen kansarmoede en schooluitval. Na Antwerpen is Schoten de eerste gemeente die daarom een samenwerking rond schooluitval aangaat met het CAW Antwerpen. Schepen Iefke Hendrickx werd bij haar initiatief ondersteund door Schepen voor Onderwijs Lieven De Smet en Schepen voor Jeugd Wouter Rombouts.

In september gaat een proefproject met 3 secundaire scholen van start, waarbij jongerencoaches worden ingezet die problemen bij jongeren tijdig moeten detecteren. Een schooljaar lang is de jongerencoach aanwezig op de school en coacht hij jongeren in specifieke leerdoelen. Bij schooluitval helpt de coach de leerling terug op de rails. Als er gespecialiseerde hulpverlening nodig is, kan de coach gericht en naadloos doorverwijzen.

De coaches worden opgeleid en begeleid door het CAW. De gemeente trekt in 2018 en 2019 telkens een budget van € 39.964,40 euro uit voor hun werking.  We zijn ervan overtuigd dat deze proactieve aanpak kan helpen om de kansarmoede en vroegtijdige schooluitval in Schoten op termijn terug te dringen. Na afloop wordt het project geëvalueerd en eventueel uitgebreid tot andere scholen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is