Werken Elshoutbaan: bijkomende maatregelen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren

Op 12 september 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbare werken

Door de huidige werken in de Elshoutbaan is het als fietser of voetganger niet makkelijk om je op een vlotte en veilige manier te verplaatsen. Het gemeentebestuur heeft daarom met PIDPA en de aannemer enkele tijdelijke maatregelen uitgewerkt om de verkeersveiligheid tijdens de werken verder te verbeteren:

  • Tijdens de 2e en 4e fase van de werken wordt de maximumsnelheid in de werfzone tijdelijk teruggebracht naar 30 km/h,
  • Tijdens de 3e fase zal de maximumsnelheid in de werfzone verlaagd worden naar 50 km/h
  • Verder wordt door de aannemer de bedding van het reeds uitgebroken fietspad zo toegankelijk mogelijk gemaakt. Het gebruik van de bedding wordt aanbevolen.
  • Er worden tijdelijke (overdekte) fietsenstallingen geplaatst in de naastgelegen straten naast de werfzone,
  • Op de hoek van de Fortbaan en de Elshoutbaan komt een tijdelijke 'dropzone' voor de Mobit-deelfietsen.
  • Er worden fluorescerende armbandjes aan de buurtbewoners uitgedeeld welke de zichtbaarheid in het donker zullen verbeteren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is