Vergroening Marktplein uitgesteld

Op 28 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbare werken, Ruimtelijke ordening
Marktplein Schoten

Vele Schotenaren dromen van een gezellig Marktplein met wat meer groen in het centrum van onze gemeente. Ook de N-VA zou ons Marktplein graag omvormen tot een gezellige groene ontmoetingsplaats. Een plaats waar mensen kunnen genieten van een terrasje voor of na een voorstelling in de vernieuwde zaal de Forum of na het winkelen in de Paalstraat. Dat zou echter onherroepelijk leiden tot het verminderen van de parkeercapaciteit in ons centrum, waar de parkeerdruk al erg hoog is. Ons centrum moet bereikbaar blijven en ook onze middenstand heeft het recht om te leven.

Met de bouwplannen van de kleuterschool Gelmelen kondigde zich plots een unieke kans aan om die droom te realiseren. Waarom niet investeren in een ondergrondse parking onder de nieuwe school?  Een parking die wat extra parkeercapaciteit naar het centrum brengt en ervoor kan zorgen dat we op het Marktplein een aantal ingrepen kunnen doen om er wat meer groen en gezelligheid te brengen?

Uiteraard hadden wij ook nog heel wat vragen. De kostprijs van een extra parking is aanzienlijk en een aantal vragen i.v.m. mobiliteit, parkeerbeleid en ruimtelijke ordening moest nog opgehelderd worden. Veel tijd hadden we daar niet voor, want de school wil snel van start gaan met de werken.

Wij zagen echter een opportuniteit en wilden deze mogelijkheid dus zeker laten onderzoeken. De timing is niet ideaal want ook wij zouden dit soort grote projecten graag aan het begin van een legislatuur bespreken en opstarten, maar langer wachten was voor de kleuterschool geen optie. Als kansen zich aandienen, moet je ze durven grijpen. Moeilijk gaat ook.

We moeten tot onze spijt echter vaststellen dat er mensen zijn die hun tijd vooral steken in het zoeken naar mogelijke problemen in plaats van het vinden van oplossingen. We betreuren deze houding en vooral de gemiste kans om ons Marktplein te vergroenen, maar willen onder geen enkel beding de uitbreidingsplannen van de kleuterschool Gelmelen in gevaar brengen, zodat onze kleuters weer snel een goed onderkomen krijgen.

Daarom hebben we besloten om het idee van een parking onder de nieuwe school op te bergen en op zoek te gaan naar alternatieven. Want N-VA Schoten blijft er voorstander van om ons Marktplein te vergroenen en aangenamer te maken. We zullen blijven ijveren voor een bereikbaar centrum met voldoende parkeercapaciteit, zodat onze eigen inwoners en bezoekers kunnen blijven genieten van het Schotense aanbod aan cultuur, evenementen en kwaliteitsvolle handelszaken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is