Schepenen

Iefke Hendrickx

Iefke Hendrickx
Schepen bevoegd voor samenleven: jeugd en gezin, onderwijs, senioren, kinderopvang, zorg en welzijn, gelijke kansen, toegankelijkheid, communicatie en onthaal.

Wouter Rombouts

Wouter Rombouts
Schepen bevoegd voor openbare werken, mobiliteit, dienst der werken, inspraak

Charlotte Klima

Schepen bevoegd voor burgerzaken, cultuur, erfgoed, toerisme en evenementen, kerkfabrieken

Paul De Swaef

Schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, patrimonium, huisvesting en sport

Walter Brat

Schepen bevoegd voor leefmilieu, afvalbeleid, groenvoorzieningen en duurzaamheid

Véronique d'Exelle

Véronique D'Exelle
Schepen bevoegd voor sociale zaken, woonzorggroep Voorkempen, lokale economie, tewerkstelling en ontwikkelingssamenwerking. Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Raad.