Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 31 mei 2018, over deze onderwerpen: Jeugd, Onderwijs, Gelijke kansen

Op initiatief van Schepen Iefke Hendrickx, bevoegd voor Gelijke Kansen, bindt de gemeente Schoten de strijd aan tegen vervroegde schooluitval. Het aantal jongeren dat vroegtijdig de schoolbanken verlaat, kent de laatste jaren immers een aanzienlijke stijging. De gemeenteraad keurde het budget goed …

Op 1 maart 2018, over deze onderwerpen: Senioren

Tijdens de afgelopen bestuursperiode werd onze seniorenraad omgevormd tot een echte Senioren-adviesraad (afgekort SAR). Op regelmatige basis komen afgevaardigden van diverse Schotense seniorenverenigingen en vertegenwoordigers uit de verschillende politieke fracties samen om desgewenst adviezen te …

Op 15 februari 2017, over deze onderwerpen: Onderwijs

Ook dit jaar was de Schotense Scholenbeurs weer een voltreffer. Was jij er ook bij?   Schepen van onderwijs Lieven De Smet wist ook dit jaar weer alle secundaire scholen uit Schoten samen te brengen in zaal De Kaekelaar. Zesdejaars studenten van de lagere school en hun ouders brachten met veel …

Op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Cultuur

De renovatiewerken aan de bibliotheek zijn opnieuw opgestart. Verhalen over de problemen en moeilijkheden bij deze renovatie konden jullie al uitgebreid in de pers lezen. Hopelijk hebben we nu het ergste doorstaan en kunnen we met een positieve instelling de laatste werken tegemoet.  In 2017 …

Op 28 april 2016, over deze onderwerpen: Jeugd, Onderwijs

Er wordt 6,4 miljoen euro aan subsidie verdeeld over de Schotense basisscholen, om in te zetten voor projecten rond capaciteitsuitbreiding. Dit gebeurde door de taskforce basisonderwijs waarin alle Schotense basisscholen vertegenwoordigd waren. Het gemeentebestuur heeft de regierol tijdens dit …

Op 8 maart 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs

"Ik ben blij dat opnieuw alle middelbare scholen mee op de kar zijn gesprongen. Alle netten en schoolgemeenschappen waren vertegenwoordigd. Omdat we als gemeente zelf geen lager of middelbaar onderwijs inrichten, zijn we goed geplaatst om deze beurs in volstrekte neutraliteit te laten plaatsvinden", …