Lichten gaan weer aan in Schoten!

Op 27 februari 2017, over deze onderwerpen: Een veilige gemeente, Klimaat en Energie
Straatverlichting

​Niemand verwacht dat Schoten 's nachts vanop de maan zichtbaar is is, maar iedereen verwacht wel dat Schoten aangenaam, leefbaar en veilig blijft. Dus in totaal gaan er meer dan 400 van de gedoofde lichten terug aan!

Jullie hebben massaal gereageerd op het lichtplan. Via sociale media, bij de gemeente Schoten, bij onze politie en ook als reactie ons huis-aan-huisblad van november waarin onze eigen Jong N-VA-afdeling vroeg om het Schotense lichtplan opnieuw onder de loep te nemen. Er waren positieve commentaren, maar de overgrote meerderheid ging over onveilige situaties op onze Schotense wegen. Zoals beloofd, hebben we dit lichtplan herbekeken.

Honderden lichten gaan weer aan. Op kruispunten, aan obstakels op de wegen, aan scherpe bochten en asverschuivingen en ook op lange, donkere trajecten worden lichtpunten terug aangestoken. Op de gemeenteraad van februari werd de herziening goedgekeurd. In maart beginnen we met de uitvoering. De wijk Deuzeld komt eerst aan bod, de rest volgt snel.

Merk je toch nog een onveilige situatie? Laat het aan de gemeente of de politie weten. Eind dit jaar zullen we deze aanpassingen opnieuw evalueren en bijsturen waar nodig.

Laat het wel duidelijk zijn: ook de gemeente Schoten moet inspanningen leveren om de lichtvervuiling en onze te hoge CO²-uitstoot tegen te gaan. Waar het op een veilige manier kan verminderen we de CO²-uitstoot tussen 23.00 uur en 06.00 uur, maar het allerbelangrijkste is dat de inwoners van Schoten veilig en aangenaam kunnen wonen en leven.

 
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is