Uitbreiding BIN-netwerk

Op 2 december 2017

N-VA Schoten tevreden over uitbreiding Buurtinformatienetwerk (BIN) in wijk Deuzeld. Eind oktober organiseerde de gemeente een infomoment over de uitbreiding van 3 BIN’s in wijk Deuzeld. Aan de talrijk opgekomen buurtbewoners werden de basisprincipes van de BIN-werking uitgelegd, onder de deskundige leiding van de enthousiaste preventieambtenaar en zijn team.

Naast het versterken van de sociale samenhang en het bewustmaken van het belang van preventie moeten de BIN’s ook de aangiftebereidheid en communicatie tussen burgers, politie en gemeentebestuur verbeteren.

De burgers participeren op vrijwillige basis samen met de BIN-coördinatoren, die in rechtstreeks contact staan met de politie en de lokale overheid. Het is zeker niet de bedoeling dat de burger zelf op patrouille trekt, maar wel dat hij alert is en elk abnormaal feit of gedrag meldt.

N-VA Schoten is blij dat met de uitbreiding van BIN Terra Nova (wijk tussen Eethuisstraat en Deuzeldlaan), BIN De Leck (gelijknamige wijk) en BIN Toekomst (wijk Salvialei, Toekomstlaan,
Pletterijstraat) nu de volledige Deuzeldwijk wordt afgedekt.  Naast de plaatsing van de nog geplande ANPR-camera’s is dit een belangrijke stap in de richting van een veiliger gemeente.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is