Theo toert in Schoten

Op 1 maart 2018

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Administratieve vereenvoudiging in de federale regering-Michel I, was op donderdag 1 maart 2018 te gast bij N-VA Schoten.  De talrijk aanwezige lokale leden werden getrakteerd op een boeiende en leerzame gespreksavond rond het gevoerde asiel- en migratiebeleid.

Meer dan twee uur lang hield Theo het publiek in de ban met zijn verhaal over de actuele uitdagingen.  Theo is de man die ons vanuit ervaring en een degelijke dossierkennis het volledige plaatje toont, en ons via lezingen en sociale media op de hoogte brengt van feiten die men via de klassieke media vaak niet of niet correct verneemt. 

Eerst werd de geschiedenis van de islam in België en de achtergrond van de Grote Moskee geschetst. Het gebrek aan een centraal gezaghebber en het hoe en waarom van de Moslimexecutieve werden toegelicht, om aan te tonen dat er in onze maatschappij niet zozeer een probleem is mét de islam, als wel in de islam.  Het weigeren van visa aan importimams is een belangrijke verwezenlijking van Theo in de strijd tegen het fundamentalisme.  Het uitwijzen van haatpredikers is er een andere.

Het aantal uitwijzingen van criminele vreemdelingen, die het merendeel van de populatie in onze gevangenissen vormen, is onder Theo Franken exponentieel gestegen.  Daarbij wordt men echter vaak geconfronteerd met de problematiek van de dubbele nationaliteit, de onvoorwaardelijk toegekende Belgische nationaliteit, het feit dat het land van herkomst onbekend is of weigert een staatsburger terug te nemen.  Zonder laissez-passer geen repatriëring.  Diplomatie en onderhandelen zijn een essentieel onderdeel van het migratiebeleid. 

Op de vraag waarom geredde bootvluchtelingen (volgens Theo overigens meestal geen Syriërs en geen gezinnen) niet terug naar Libië worden gebracht, verwees hij naar het non-refoulementbeginsel dat bepaalt dat een vluchteling niet mag worden teruggestuurd naar een land waar hij of zij te vrezen heeft voor vervolging. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde in het Hirsi-arrest dat dit ook geldt op zee (na het betreden van een Europees schip). 

Tot slot kwam migratie in de toekomst aan bod.  Overbevolking, droogte en conflicten in Centraal-Afrika zullen voeding geven aan toekomstige migratiestromen. De uitverkoop van Libische wapendepots aan rebellengroepen na de afzetting van president Kadhafi heeft de regio volledig gedestabiliseerd.  Het is een uitdaging om die problemen vandaag aan te pakken, en de vraag is wat Europa kan en zal doen.

Bij de vraag of hij zichzelf nooit tegenkomt, kon Theo enkel beamen dat de mens achter de dossiers hem soms diep kan raken.  Hij heeft zich als beleidsmaker echter het dienen van het algemeen belang als taak gesteld, en dat vraagt om strenge maar rechtvaardige regels.

Er is nog een lange en moeilijke weg te gaan, maar Theo is een optimist die koppig doorzet ondanks allerlei obstakels, tegenkantingen en hypocrisie.  Dankzij zijn daadkracht worden er elke dag opnieuw belangrijke stappen gezet en rechtszaken gewonnen. 

Als N-VA Schoten steunen wij hem ten volle in een sterk en rechtvaardig migratiebeleid!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is