Meer participatie voor de Senioren Adviesraad

Op 19 maart 2018

Lieven De Smet, schepen voor senioren, en Katelijne Peeters, N-VA-fractieleider in de OCMW-raad steunen de vraag van de Senioren Adviesraad voor nog meer participatie aan het beleid.
Met het oog op de synergie tussen OCMW en gemeente werd recent reeds een seniorenconsulent in het leven geroepen om de belangen van de Schotense senioren nog beter te behartigen. Verder zijn we er bij N-VA Schoten voorstander van om naast het Huis Van Het Kind ook een ‘Huis voor de Schotense Senioren’ op te richten.


Daar kan dan alles rond het seniorenbeleid in de gemeente geconcentreerd worden, zodat het voor onze senioren eenvoudiger en duidelijker wordt om aan de gevraagde info te raken.
We denken daarbij aan info over thuiszorg, verpleging en warme maaltijden aan huis, aanpassingen aan de woning zodat men langer thuis kan blijven, gemeentelijke premies voor incontinentie en mantelzorg, ...
Hier kan ook het project ‘Buren voor Buren’ een thuis vinden, een zorgproject waarbij bewoners en vrijwilligers op bezoek gaan bij senioren en zo een oogje in het zeil houden en indien nodig alarm slaan.
Een kwalitatief hoogstaand seniorenbeleid is en blijft belangrijk voor N-VA  Schoten en zal vanzelfsprekend de aandacht krijgen die het verdient in ons programma voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is