Jong N-VA Schoten is een feit !

Op 23 juni 2011

Gesteund door de nationale voorzitster Kim Van Cauteren, een delegatie van het onlangs opgerichte Jong N-VA Merksem en N-VA-schepen van jeugd Maarten De Veuster werd de Schotense afdeling opgestart.

Maarten sprak enthousiast over lokale politiek en politieke jongerenwerking. Ook met zijn duidelijke visie over specifieke jongerenproblemen zoals wonen en mobiliteit wist hij de jongeren te boeien.

Kim sprak ook even kort en was vooral trots op de grote opkomst van de Schotense jongeren.

Daarna werd onder het goedkeurend oog van de provinciale coördinator Ive de bestuursverkiezing gehouden. Het bestuur dat gekozen werd is:

Voorzitter: Ben Lambrechts
Secretaris: Pieter Gielis
Penningmeester: Juan Leysen
Bestuursleeden: Birgit Brat, Wesley Nobels en Wouter Rombouts

Na de verkiezing werd de avond afgesloten door eens goed in het glas te kijken.

Opstartvergadering

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is