Braembibliotheek wordt in haar luister hersteld

Op 22 oktober 2011

De gemeenteraad van Schoten keurde het omvangrijke restauratiedossier voor de openbare bibliotheek in 2009 al goed. De plannen voorzien in liefst 2,3miljoen euro voor restauratiewerken. De provincie en gemeente zouden elk 20procent bijdragen, maar het leeuwendeel van de factuur zou worden betaald door de Vlaamse overheid. De administratie scheen echter geen haast te hebben. Bibliothecaris Lut Roelens - die steeds meer emmers en dweilen moest laten aanrukken om het insijpelende water op te vangen - raakte de wanhoop nabij. De cheque die minister Bourgeois gisteravond bij zijn bezoek bij zich had, neemt nu alle onzekerheden weg. Wellicht kunnen de werken in 2012 echt starten.

De Antwerpse architect Jan Meersman laat heel wat ingrepen uitvoeren om de creatie van 1972 van de bekende architect Renaat Braem te redden en te herwaarderen. De bibliotheek wordt brandveiliger gemaakt en beter toegankelijk en er komt een systeem van diefstaldetectie. Er komen extra nooduitgangen en op de plaats van de trapkoker wordt een panoramische lift geplaatst. Voorts worden oude delen van het gebouw gerestaureerd. Lekkende dakkoepels worden vervangen, de dakbedekking en de leesschelp in de jeugdbibliotheek worden hersteld.

'Met de restauratie zullen ook de vier elementen - water, vuur, lucht en aarde - opnieuw zichtbaar worden. Lut Roelens: 'Architect Renaat Braem integreerde de symboliek van de vier elementen in het gebouw. In de loop der jaren is die symboliek op de achtergrond geraakt. De haard en de vijver worden hersteld. De vloer wordt vernieuwd en krijgt opnieuw het uitzicht van een aarden vloer. Ook de koepels worden in ere hersteld, zodat het daglicht beter naar binnen kan.'

Het is nog niet bekend waar de bibliotheek de boeken zal opslaan als de werken aanvangen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is