Bestuursverkiezingen N-VA Schoten

Op 23 februari 2011

Op woensdag 23 februari kwamen ongeveer 30 leden van N-VA Schoten samen om een nieuw bestuur voor de lokale afdeling te kiezen. Deze bestuursverkiezingen werden de afgelopen maand nauwgezet voorbereid door de secretaris en de ondervoorzitter.

Naast de 28 stemgerechtigde leden, waren ook een paar kersverse leden naar De Kempeneerszaal boven De Gilde afgezakt om kennis te maken met de typische sfeer op N-VA-bijeenkomsten.

Maarten De VeusterNa een welkomstwoordje van de voorzitter was het de beurt aan schepen Maarten De Veuster om de bestuursleden, die zich niet herverkiesbaar hadden gesteld, te danken voor hun jarenlange inzet in het bestuur. Herman Smets, Agnetha Feremans en Luc Hallemans (verontschuldigd) kregen een welverdiend applaus van alle aanwezigen. Onze schepen had ook de opdracht de kandidaten voor de eerste stemrondes, voor voorzitter en ondervoorzitter, voor te stellen.

Het juiste verloop van de stemverrichtingen werd toegelicht door Philip Roels, arrondissementeel waarnemer, die ook instond voor de correcte telling van de uitgebrachte stemmen.

De eerste twee stemrondes werden vlot afgewerkt. Voorzitter Iefke Hendrickx en ondervoorzitter Willy Van Camp werden met eenparigheid van stemmen herverkozen voor een volgende termijn.

Daarna nam Maarten de tijd om elk kandidaat-bestuurslid aan de vergadering voor te stellen. De twaalf kandidaat-bestuursleden werden allen verkozen met een stemmenaantal tussen 20 en 26 stemmen. Een duidelijke uiting van vertrouwen van de leden in de kandidaten.

Bart Van CampNa afloop van de verkiezing werd de actuele politieke toestand in de Wetstraat toegelicht door Bart Van Camp, naaste medewerker van Bart De Wever. Dat N-VA-leden een onverzadigbare politieke interesse hebben, werd nogmaals bewezen door de vele doelgerichte vragen achteraf, die door Bart zo volledig mogelijk werden beantwoord.

Om alles gesmeerd te laten verlopen, zorgde de afdeling ook voor een droogje en een natje voor alle aanwezigen. Na afloop van de vergadering werd er, zoals gebruikelijk, nog verder verbroederd in de gelagzaal.

In zijn nieuwe samenstelling staat het bestuur garant voor de ideale combinatie van continuiteit én vernieuwing. De belangrijkste uitdaging voor dit nieuwe bestuur is de optimale voorbereiding van succesvolle gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is