Willy Van Camp

Willy is een geboren en getogen Schotenaar. Hij is vader van Thomas en gehuwd met Isabelle, met wie hij al vele jaren in wijk De Zwaan (Sas 6) woont. Daar geniet hij volop van de natuur en de wisselingen der seizoenen. Willy is ook een groot dierenliefhebber: in zijn vrije tijd zorgt hij graag voor zijn pony’s.

Als kleutertje genoot hij naar eigen zeggen van de koude winters op de openluchtschool Sint-Ludgardis in Schoten. Nadien trok hij naar Sint-Jan in Merksem en vandaar naar de K.U.Leuven, waar hij het diploma apotheker en industrie-apotheker behaalde. Tijdens zijn legerdienst werkte hij onder meer in het Militair Hospitaal van Antwerpen en was nadien nog actief als Reserve-Commandant Apotheker. Vandaag is hij kwaliteitsverantwoordelijke bij een kmo waar geneesmiddelen en voedingssupplementen gemaakt worden.

Naast een brede interesse in literatuur en muziek heeft Willy al vele jaren één grote passie: politiek. En de gemeente wint aan belang, zo meent hij: ze biedt een veilige thuishaven in een steeds complexere wereld. Van bij het begin vond Willy bij N-VA Schoten meteen zijn thuis: een hechte familie waar jong en oud, oudgediende en nieuweling zich meteen goed voelt en gestimuleerd wordt om zich in te zetten voor de gemeenschap. Een partij die met goede analyses, zuivere standpunten en werkbare oplossingen zich inspant om te behouden en koesteren wat goed is en te veranderen waar het nodig is en waar het beter kan. Een partij die de factuur daarvoor niet zomaar doorschuift naar de volgende generaties.

Niet voor niets blijkt uit onderzoek dat de Schotenaar zeer tevreden is met de wijze waarop Schoten bestuurd wordt. De dienstverlening op het gemeentehuis is de afgelopen jaren met sprongen vooruit gegaan.  De culturele as in het centrum van de gemeente krijgt vorm. Wijken worden volop vernieuwd. En dat alles met gemeentelijk financiën die goed onder controle gehouden worden. 

Maar er is nog veel werk aan de winkel om oude pijnpunten verder weg te werken en nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Schoten is een gemeente met nog veel groen. Dat moeten we absoluut zo houden. De druk van de verstedelijking – zeker in wijk Deuzeld – is een groot en blijvend aandachtspunt. Zorg voor onze omgeving, ons milieu en klimaat zijn voor Willy een bijzondere bekommernis, evenals de omslag naar een duurzamere mobiliteit. Niet door de revolutie te prediken, maar door een versnelde en tegelijk realistische evolutie te stimuleren. Nieuwe en degelijke fietspaden, fietsparkeerplaatsen, een geoptimaliseerd aanbod van openbaar vervoer, laadpunten voor elektrische voortuigen, een correct parkeerbeleid, … Kortom: een gezonde mix aan vervoersmodi, waarbij elke weggebruiker zijn plaats in het verkeer verdient maar ook kent.

Voor Willy is het overduidelijk: er is maar één partij die met goede analyses, zuivere standpunten en werkbare oplossingen en samen met de Schotense inwoners deze uitdagingen weet te beantwoorden: de N-VA.