Nadine Van Mol

Nadine is 43 jaar en woont samen met haar man Eric Van Cotthem en dochter Eline in de wijk Elshout. Dag in dag uit is ze in de weer als vastgoedadviseur bij Sterckx & Partners Vastgoed. Haar vrije tijd vult ze graag in met skiën, lezen, koken en reizen.  Haar voorliefde voor Romeinse geschiedenis is een van de redenen die van Italië het favoriete land van bestemming maken.

Sinds 2013 zetelt Nadine in de Schotense gemeenteraad. De keuze voor de N-VA was evident, zegt ze: het is een nuchtere partij met realistische, sterke ideeën. Haar diepe wens is dat Schoten de aangename gemeente blijft waar iedereen graag wil blijven wonen of komen wonen. Een groene gemeente die niet te “stads” wordt, maar wel praktisch en modern is en over een levendig centrum met een aangename winkelstraat en kwaliteitsvolle handelszaken beschikt. De voltijdse ambtenaar Lokale Economie die op initiatief van N-VA Schoten werd aangeworven, is alvast een prima zaak. Maar ook voldoende parkeergelegenheid is een absolute noodzaak.

Vanuit haar beroepservaring kent Nadine als geen ander de uitdaging voor onze gemeente op vlak van kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting, in het bijzonder voor jonge mensen en gezinnen. Renovatie van woningen verdient aanmoediging: zo bewaren we voldoende het Schotense karakter. Nadine is dus ook erg geïnteresseerd in ruimtelijke planning.

Als moeder heeft Nadine ook heel wat aandacht voor de jeugd. Zo juicht ze de oprichting van TEJO toe. Een initiatief waar een duidelijke nood aan blijkt te zijn en waar blijvend op ingezet moet worden. N-VA Schoten verhoogde de voorbije jaren ook de financiële steun aan het Schotense jeugdwerk. Belangrijk, want een laagdrempelige toegang voor jongeren tot een brede waaier aan activiteiten zorgt voor ontspannende maar zinvolle vrijetijdsinvulling. 

Niet alleen mensen, ook de Schotense dieren verdienen veel zorg. Als grote hondenliefhebber raakt Nadine elk dierenleed diep. Op gemeentelijk niveau moet dierenwelzijn dan ook een bijzonder aandachtspunt blijven om een goede relatie tussen dier en mens te bewerkstelligen. De verschillende hondenweides die deze legislatuur werden aangelegd, zijn een uitstekende zaak. Ook dat werk moet volgende legislatuur verder doorgetrokken worden.