Lieve Swennen

Lieve werd op 24 december 1950 geboren en heeft dan ook een speciale band met de kerstperiode. Ze groeide op in een Vlaams gezin waar het Vlaamse gedachtengoed sterk leefde. Ze woonde en werkte jarenlang als apotheker in wijk Deuzeld, waar ze altijd erg actief is geweest. Muziek, en dan vooral zingen, is haar grote passie. Sinds  november woont ze in wijk Filippus. Ze heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen. 

Lieve volgt de nationale politiek op de voet, maar omdat ze ook echt iets wilde betekenen en het verschil maken, besliste ze zich op lokaal niveau in te zetten voor de N-VA. De lokale afdeling is een toffe groep, die erg aan elkaar hangt en waar jong en oud naar elkaar luisteren. 

De afgelopen zes jaar was ze OCMW-raadslid. Ze is bijzonder trots op de realisaties van het OCMW: verzelfstandiging van het rusthuis, oprichting van Selab, dat mensen ondersteunt met minder mogelijkheden en een moeilijk parcours op de arbeidsmarkt, … Streng maar rechtvaardig, dat was altijd haar motto in de OCMW-raad.

In de toekomst wil Lieve de ouderenzorg verder uitbouwen zodat senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, aandacht blijven besteden aan de toegankelijkheid  voor  mensen met een handicap, kinderarmoede terugdringen en de vereenzaming in onze maatschappij tegengaan. Ook de kennis van het Nederlands vindt ze erg belangrijk: alleen zo vind je een baan en wordt een betere toekomst mogelijk.