Kevin Moens

Kevin werd op 1 februari 1991 geboren in Deurne. Omdat zijn ouders in Schoten waren opgegroeid en zijn grootouders er nog woonden, ging hij naar de kleuterschool Sint-Cordula in de Rodeborgstraat. Na een aantal jaar in Malle te hebben gewoond, verhuisde het gezin naar Schoten, waar hij zijn laatste jaren lagere school en bijna het volledige middelbaar volgde. Hij studeerde af in Mechelen voor webdesign. Hij tenniste een aantal jaar op Iepenburg, voetbalde bij Simikos en was ook nog een aantal jaar actief als vrijwilliger bij JH Kaddish.

Al snel vond Kevin de weg naar Jong N-VA Schoten. Als geboren en getogen Vlaams nationalist was de keuze voor N-VA voor hem vanzelfsprekend. Inmiddels is hij al een zevental jaar actief bij de jongeren, waar hij penningmeester is,  en zetelt hij zo’n 3 jaar in het bestuur van N-VA Schoten. N-VA is eigenlijk één grote familie. De partij durft beslissingen te nemen, ook al zijn ze niet altijd vanzelfsprekend, om de samenleving aangenamer te maken voor iedereen.

Dat Schoten een mooie gemeente is, waar het goed leven, wonen en werken is, hoeft geen betoog. Dat wil hij dan ook graag zo houden. Daarom wil hij met de N-VA blijven inzetten op het sociale leven in de gemeente, cultuur, jeugdbewegingen, sportverenigingen,… Ook op het vlak van veiligheid moeten we blijven investeren in politie, cameranetwerken, BIN’s, … Voorts moeten we er uiteraard ook op toezien dat de nieuwkomers in onze samenleving onze normen en waarden respecteren en dat de absolute scheiding tussen kerk en staat wordt gerespecteerd.