Nieuws

Op 2 mei 2016

"We zetten in op leesbaarheid, dienstverlening en sociale media", zo zegt schepen van communicatie Iefke Hendrickx. "Bij het ontwerp lag onze focus op de informatiebehoefte van de Schotense burger" …

Op 28 april 2016, over deze onderwerpen: Jeugd, Onderwijs

Er wordt 6,4 miljoen euro aan subsidie verdeeld over de Schotense basisscholen, om in te zetten voor projecten rond capaciteitsuitbreiding. Dit gebeurde door de taskforce basisonderwijs waarin alle Schotense basisscholen vertegenwoordigd waren. Het gemeentebestuur heeft de regierol tijdens dit …